CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM

CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM

CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA TECHNOLOGY JAPAN
MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA TECHNOLOGY JAPAN
-5%

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 1102

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 1102

Giá: 7.500.000 vnđ Giá: 7.100.000 vnđ

-8%

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 0485

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 0485

Giá: 3.700.000 vnđ Giá: 3.400.000 vnđ

-8%

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2022

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2022

Giá: 3.900.000 vnđ Giá: 3.600.000 vnđ

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN
MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN
-18%

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 9500

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 9500

Giá: 5.500.000 vnđ Giá: 4.500.000 vnđ

-24%

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2500

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2500

Giá: 4.200.000 vnđ Giá: 3.200.000 vnđ

-8%

Máy đếm tiền XIUDUN 2250C

Máy đếm tiền XIUDUN 2250C

Giá: 2.600.000 vnđ Giá: 2.400.000 vnđ

-12%

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 668E

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 668E

Giá: 3.900.000 vnđ Giá: 3.450.000 vnđ

-20%

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 4688W

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 4688W

Giá: 5.400.000 vnđ Giá: 4.300.000 vnđ

-25%

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 6688W

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 6688W

Giá: 5.600.000 vnđ Giá: 4.200.000 vnđ

-15%

Máy đếm tiền xiudun 2010A

Máy đếm tiền xiudun 2010A

Giá: 2.700.000 vnđ Giá: 2.300.000 vnđ

-33%

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2012W

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2012W

Giá: 3.900.000 vnđ Giá: 2.600.000 vnđ

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY
MÁY ĐẾM TIỀN GLORY
-20%

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 5118

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 5118

Giá: 12.000.000 vnđ Giá: 9.600.000 vnđ

-5%

Máy đếm tiền glory 777

Máy đếm tiền glory 777

Giá: 5.500.000 vnđ Giá: 5.200.000 vnđ

-11%

Máy đếm tiền glory 618W

Máy đếm tiền glory 618W

Giá: 5.500.000 vnđ Giá: 4.900.000 vnđ

-14%

Máy đếm tiền glory 6900w

Máy đếm tiền glory 6900w

Giá: 6.390.000 vnđ Giá: 5.490.000 vnđ

-0%

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY GF33

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY GF33

Giá: 0 vnđ Giá: 9.200.000 vnđ

-0%

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 1003

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 1003

Giá: 0 vnđ Giá: 7.200.000 vnđ

-0%

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY GF 9900

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY GF 9900

Giá: 0 vnđ Giá: 5.500.000 vnđ

-10%

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 1608

MÁY ĐẾM TIỀN GLORY 1608

Giá: 8.300.000 vnđ Giá: 7.500.000 vnđ

KÉT SẮT MAXDA
KÉT SẮT MAXDA

 Két Sắt Maxda YS - 32C

Két Sắt Maxda YS - 32C

Két Sắt Maxda YS - 32C

Giá: 0 vnđ

Két sắt Maxda YS - 32E

Két sắt Maxda YS - 32E

Két sắt Maxda YS - 32E

Giá: 0 vnđ

Két Sắt Maxda YS - 36C

Két Sắt Maxda YS - 36C

Két Sắt Maxda YS - 36C

Giá: 0 vnđ

Két Sắt Maxda YS - 36E

Két Sắt Maxda YS - 36E

Két Sắt Maxda YS - 36E

Giá: 0 vnđ

Két Sắt Maxda YS - 42C

Két Sắt Maxda YS - 42C

Két Sắt Maxda YS - 42C

Giá: 0 vnđ

Két Sắt Maxda YS - 42E

Két Sắt Maxda YS - 42E

Két Sắt Maxda YS - 42E

Giá: 0 vnđ

Két Sắt Maxda YS - 49C

Két Sắt Maxda YS - 49C

Két Sắt Maxda YS - 49C

Giá: 0 vnđ

Két Sắt Maxda YS - 49E

Két Sắt Maxda YS - 49E

Két Sắt Maxda YS - 49E

Giá: 0 vnđ

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ
THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ
-15%

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ 700 X 500 X 500

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ 700 X 500 X 500

Giá: 480.000 vnđ Giá: 410.000 vnđ

-17%

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ  700 X 500 X 400

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ 700 X 500 X 400

Giá: 420.000 vnđ Giá: 350.000 vnđ

-18%

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ 600 X400 X 400

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ 600 X400 X 400

Giá: 390.000 vnđ Giá: 320.000 vnđ

-9%

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ 630 X 430 X 350

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ 630 X 430 X 350

Giá: 350.000 vnđ Giá: 320.000 vnđ

-19%

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ  650 X 450 X 400

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ 650 X 450 X 400

Giá: 430.000 vnđ Giá: 350.000 vnđ

-7%

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ 900 X 500 X 500

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ 900 X 500 X 500

Giá: 580.000 vnđ Giá: 540.000 vnđ

-13%

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ1000 X 500 X 500

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ1000 X 500 X 500

Giá: 630.000 vnđ Giá: 550.000 vnđ

--19%

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ:80x50x50

THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ:80x50x50

Giá: 360.000 vnđ Giá: 430.000 vnđ

MÁY ĐÓNG ỐNG NHỰA
Đối tác của chúng tôi
CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM Ngân hàng HD bank CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM CÔNG TY XNK MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA VIỆT NAM

2017 В May Dem Tien. All Rights Reserved. Developed BIV

0909 48 78 33
Facebook chat